Valkendorfs Kollegium"Midtvejs mellem alma mater og Sct. Peders Spirikum ligger stedet, hvor Christopher bygged sit kollehium,. Frister bøgerne os ikke , lyser læselampen ej, bænkes vi om punchebordet, dyrker atter viddets leg."
Viser, medaljer, billeder, bøger og alskens klenodier vidner alle om en oase i byen, et kært hjem, et kollegium med nye og gamle traditioner og et liv for beboerne som officielt er præget af studier, men som til alle tider synes at have et højt aktivitetsniveau af samvær, festivitas og mere eller mindre særprægede tiltag.

Modsat de gode gamle velfærdsdage hvor alumnerne fik vasket deres tøj, serveret en nærende kost, og der blev holdt øje med at strædets beværtninger ikke lokkede for meget i forhold til studierne, er det i dag alumnerne selv som må opretholde lov og orden samt husets fysiske velbefindende. En del af alumnernes hverdag er derfor at deltage aktivt i store som små gøremål, i fælles arbejdsdage samt med glæde at påtage sig et af husets embeder. Husets generelle ve og vel, nye tiltag og gamle aftaler diskuteres en gang om måneden på et møde kaldet IC-thé, som sammen med kollegiets protokol og meddelelsesbog er vigtige instanser i husets drift.

Hygge og spas opstår tit, organiseret såvel som spontant på køkkenerne, i TV-stuen, når vejr og have kalder på grill-aftener, danseskoene skal luftes i byen eller huset trænger til besøg og fest. Kollegiet har desuden en række faste arrangementer og traditioner som blandt andet en årlig skovtur, tour de chambre, julefrokost, fodboldturnering mod nabokollegierne, løvfaldsfest for alumnernes venner og VS-fest for fraflyttede alumner.

Om evigt engagement, husets ånd eller effektive optagelsestraditioner har en gunstig indflydelse på alumnerne kan man kun gisne om, men givet er det at huset generelt er yderst velfungerende i det praktiske såvel som socialt.