Valkendorfs Kollegium"Jeg blev Valkendorfianer, høj're kan man ikke nå. Åh, hvor godtfolk ikka aner, om hvad godtfolk ej kan få. Jeg blev dus med traditioner, som har svundne seklers ånd, jeg fandt levende idoler, jeg har knyttet venskabs bånd."
Bebor man Valkendorfs Kollegium er man en alumne, tilsammen er man omnes, og til evig tid er man valkendorfianer. Desuden får man hvert år en titel alt efter embede, man besidder. Det kan være inspector Horti, som tilser husets udendørsarealer, Inspector Alcoholi, som opretholder husets bestanddel af drikkevarer, eller Inspector Collegii, som har det daglige ansvar for husets drift og almene ve og vel.

I vore dage udgør omnes 22 personer, hvoraf én er fra DTU og de resterende er fra forskellige studieretninger under Københavns Universitet. For at blive optaget, skal man have bestået 2 års nomeret studietid

En alumne er typisk mellem 20 og 30 år gammel, og er udover studiemæssig baggrund primært udvalgt udfra sin vilje til at indgå aktivt i husets drift, sit sociale engagement og sine eventuelle sympatiske træk og andre personlige spidsfindigheder eller egenskaber. At kende nogen som kender nogen er kun en fordel hvis man ønsker at fremleje et værelse eller komme på besøg.

Vil man optages på Valkendorfs Kollegium, skal man holde øje med vores Facebookgruppe, hvor ledige værelser vil blive slået op. Såfremt ansøgningen kan imødekommes inviteres man til en uformel samtale og rundvisning på kollegiet, som forestås af kollegiets efor, Inspector Collegii og to alumner. Man kan bo på Valkendorfs Kollegium i op til 5 år, eller indtil 3 måneder efter endt studietid.

Fraflytter man kollegiet er det muligt gennem Valkendorfianer Samfundet, VS, og et beskedent kontingent at bidrage til kollegiets fremtidige virke og at bibeholde kontakten til stedet. Hvert år primo maj mødes Valkendorfianer Samfundet til generalforsamling og fest på kollegiet - VS-fest.